הדדי

המרכז למתמודדת עם סרטן שד

ירושלים

שותפים


הדדי מודה מקרב לב על התמיכה הנדיבה מהמקורות הבאים:

The Sally Ivker memorial bequest
פעילות הדדי נתמכת גם תודות לתמיכה של אנשים פרטיים וארגונים נוספים:


החזון

מטרת המרכז היא להוות בית פתוח לנשים המתמודדות עם סרטן שד. המרכז נותן תמיכה נפשית וחברתית עם מענה לצרכים הפסיכולוגיים, הפיזיים וההסברתיים שיש לאישה עם האבחנה, במהלך הטיפולים ולאחריהם. המקום משלב אווירה וזמינות לקהילה תומכת עם סיפוק הצרכים הפיזיים המשלימים לטיפול הרפואי.

השם

השם הדדי מבטא את התמיכה הקהילתית שהנשים נותנות זו לזו, ורומז על הקשר המיוחד הנוצר בין הנשים בעקבות המחלה בשד (דד).

לתרומות