הדדי

המרכז למתמודדת עם סרטן שד

ירושלים

רחל מספרת:

ביולי 2003, בהיותי בת 37 ובמהלך הריון גיליתי גוש שהתברר כסרטן שד.
בעקבות האבחון התחיל מחול שדים שערך כשנתיים וכלל טיפולים כירורגיים, כימותרפיים, רדיותרפיים ופלסטיים.
חלק בלתי נפרד מהטיפולים הרפואיים היה הריצות אחר הגורמים המתלווים להם: החיפוש אחר מידע רפואי על המחלה והטיפולים; חיפוש מידע על הצפוי לי בכל שלב משלבי המחלה והטיפולים; חיפוש עזרים קוסמטיים (פאות, כובעים, קוסמטיקה); חיפוש נשים שעברו המחלה או עוברות אותה לקבלת תמיכה, ועוד.
ההתמודדות עם כל מרכיבי התהליך הזה הייתה קשה יותר בשל החסר שהרגשתי – חסר בקהילה תומכת של נשים שחוו או חוות אותה חוויה, אשר רק הן יוכלו לתת תמיכה אמיתי מהסוג שדרוש כל כך. מתנדבות "יד להחלמה" של האגודה למלחמה בסרטן סיפקו תמיכה בנקודות מפנה בטיפולים וענו לשאלות ברצון, אולם תמיכה זו היא בעיקרה נקודתית ולא נוצרת מתוך הכרות אישית ויומיומית. המיקוד של החסר בקהילה הגיע כאשר הצטרפתי לקבוצת תמיכה מקוונת שרוב חברותיה הן מארה"ב. השיחות הללו נתנו לי תמיכה מהסוג שחסר לי כל כך. הפגישה פנים אל פנים עם חלק מנשים אלה הייתה חוויה בלתי רגילה שרק מדגישה את הצורך הפיזי הזה. שיחות מקוונות אלה הינן מצוינות, אך לא מספיקות. קהילה פיזית יומיומית היא הפתרון האמיתי.
חסר נוסף היה חסר במידע על בעיות ותחושות שיעלו עם הטיפולים, פתרונות פיזיים לצרכים אלו וטרחה רבה בהתרוצצות לסיפוק הצרכים הללו בזמן שהמצב הפיזי מקשה מאד על ריצות אלה.
במהלך הדרך שעברתי, ועודני עוברת, הבנתי שלא זו בלבד שאני רוצה מרכז כזה עבורי ועבור נשים אחרות במצבי, אלא שעם היכולות המקצועיות שלי והניסיון המקצועי שלי בניהול פיננסי וארגוני עליי מוטלת האחריות להקמת מרכז שכזה.

(חזרה)החזון

מטרת המרכז היא להוות בית פתוח לנשים המתמודדות עם סרטן שד. המרכז נותן תמיכה נפשית וחברתית עם מענה לצרכים הפסיכולוגיים, הפיזיים וההסברתיים שיש לאישה עם האבחנה, במהלך הטיפולים ולאחריהם. המקום משלב אווירה וזמינות לקהילה תומכת עם סיפוק הצרכים הפיזיים המשלימים לטיפול הרפואי.

השם

השם הדדי מבטא את התמיכה הקהילתית שהנשים נותנות זו לזו, ורומז על הקשר המיוחד הנוצר בין הנשים בעקבות המחלה בשד (דד).