הדדי

המרכז למתמודדת עם סרטן שד

ירושלים

תרומות להדדי

תרומתך מחזקת את הדדי ועוזרת לנו להעלות את איכות החיים
של נשים המתמודדות עם סרטן השד על ידי קהילה תומכת ומגוון שירותים.

ניתן לתרום תרומה כללית, תרומה לכבוד מתמודדת או בוגרת סרטן שד, או לזכר אהוב/ה.

הדדי הוא מלכ"ר שמספרו: 51-387026-1

תרומות להדדי מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה.

ניתן לתרום באופנים הבאים:

 • בישראל:

  • תרומה בכרטיס אשראי באתר המאובטח
   (עברית) (English)

  • תרומה בהמחאה או במזומן ניתן לשלוח ל:
   הדדי – המרכז למתמודדת עם סרטן שד
   רח' רבנו פוליטי 12
   ירושלים 93390

  • תרומה באמצעות הטלפון: 072-243-2333

 • בחו"ל:

  • תרומה דרך האינטרנט (באתר מאובטח)

  • תרומות (פטורות ממס בארה"ב) ניתן להעביר ל:

   American Support for Israel
   PO Box 3263
   Washington, DC 20010

   שימו לב: את ההמחאה יש לרשום לזכות
   "American Support for Israel"
   בשורה של FOR יש לרשום:
   "Hadadi, ID no. 513870261"


החזון

מטרת המרכז היא להוות בית פתוח לנשים המתמודדות עם סרטן שד. המרכז נותן תמיכה נפשית וחברתית עם מענה לצרכים הפסיכולוגיים, הפיזיים וההסברתיים שיש לאישה עם האבחנה, במהלך הטיפולים ולאחריהם. המקום משלב אווירה וזמינות לקהילה תומכת עם סיפוק הצרכים הפיזיים המשלימים לטיפול הרפואי.

השם

השם הדדי מבטא את התמיכה הקהילתית שהנשים נותנות זו לזו, ורומז על הקשר המיוחד הנוצר בין הנשים בעקבות המחלה בשד (דד).